Skip to content ↓

Podania – procedury i formularze

Podania do Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia kierowane są zawsze poprzez Dziekanat. Należy je wypełnić na komputerze i własnoręcznie podpisać.

Podanie

 

Stopka