Skip to content ↓

Nauka

Na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH badania naukowe prowadzone są w ramach czterech zadań:

 • Matematyka dyskretna, kierownik dr hab. Monika Pilśniak,
 • Matematyka obliczeniowa, metody probabilistyczne i statystyczne, kierownik dr hab. Anna Dudek,
 • Metody analizy funkcjonalnej w teorii operatorów i teorii równań różniczkowych, kierownik dr hab. Sergiusz Kużel,
 • Metody geometryczne, topologiczne i jakościowe w badaniach równań różniczkowych i różnicowych oraz układów dynamicznych, badania struktur geometrycznych, kierownik zadania: dr hab. Rafał Kapica.

Do głównych działów matematyki, w których w AGH prowadzono badania w ostatnich latach należą:

 • Kombinatoryka, matematyka dyskretna i podstawy teoretyczne informatyki
 • Układy dynamiczne i teoria ergodyczna
 • Analiza numeryczna oraz złożoność obliczeniowa zadań ciągłych
 • Teoria operatorów i analiza funkcjonalna
 • Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
 • Równania różnicowe i funkcyjne
 • Statystyka, prawdopodobieństwo i procesy stochastyczne
 • Równania różniczkowe stochastyczne i ich numeryczna aproksymacja
 • Geometria i topologia
 • Zastosowania matematyki w naukach przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych
 • Rachunek wariacyjny, optymalizacja i teoria sterowania
 • Metody Monte Carlo i symulacje stochastyczne

 

Więcej szczegółów na temat zainteresowań naukowych matematyków WMS AGH dostarcza spis publikacji pracowników WMS, realizowane granty i projekty, odbywające się na wydziale seminaria, a także konferencje, których Wydział Matematyki Stosowanej AGH jest organizatorem lub współorganizatorem.

Stopka