Skip to content ↓

Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Praktyki na Wydziale Matematyki Stosowanej odbywają się na podstawie Zarządzenia nr 94/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk w czasie nauki w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W ramach programu studiów I-go stopnia (studia licencjackie) studenci odbywają praktykę studencką po drugim roku studiów w wymiarze 90 godzin lekcyjnych (90x45 minut).

Całkowite rozliczenie z praktyk musi być dokonane w trakcie szóstego semestru, najpóźniej na miesiąc przed przystąpieniem do obrony pracy licencjackiej.
Wszystkie sprawy związane z organizacją obowiązkowej praktyki student załatwia samodzielnie.

Akademiki

Na czas praktyki student może uzyskać miejsce w akademiku. Szczegóły i warunki uzyskania miejsca w akademiku należy uzgadniać w administracji Miasteczka Studenckiego. Wydział Matematyki Stosowanej nie wypłaca zwrotów za akademik.

Praktyki nieodpłatne

  • Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 30 maja do pokoju 2.13, paw. B7 oraz przesłać, w jednym pliku pdf, na adres praktykiwms(at)agh.edu.pl

Skierowanie praktykę
Oświadczenie o polisie
Program praktyk
 


 

  • Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 30 sierpnia do pokoju 2.13, paw. B7 oraz przesłać, w jednym pliku pdf, na adres: praktykiwms(at)agh.edu.pl

Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk
Sprawozdanie studenta z przebiegu praktykPraktyki zostaną zaliczone wpisem do USOS w szóstym semestrze.

Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk
Sprawozdanie studenta z przebiegu praktykPraktyki zostaną zaliczone wpisem do USOS w szóstym semestrze.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 30 maja do pokoju 2.13, paw. B7 oraz przesłać, w jednym pliku pdf, na adres

Skierowanie na praktyki
Oświadczenie o polisie
Zgoda zakładu pracy
Program praktyk

  • Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 30 sierpnia do pokoju 2.13, paw. B7 oraz przesłać, w jednym pliku pdf, na adres praktykiwms(at)agh.edu.pl

Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk
Sprawozdanie studenta z przebiegu praktykPraktyki zostaną zaliczone wpisem do USOS w szóstym semestrze.

Termin

Przygotowanie dokumentów rozpoczynajacych praktyki

  •  do 30 maja

 

Termin

Przyjmowanie dokumentów konczących praktyki

  • do 30 sierpnia

 

Praktyki płatne

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 30 sierpnia do pokoju 2.13, paw. B7 oraz przesłać, w jednym pliku pdf, na adres praktykiwms(at)agh.edu.pl

Wniosek do opiekuna praktyk
Oświadczenie o polisie
Zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie efektów uczenia sięPraktyki zostaną zaliczone wpisem do USOS w szóstym semestrze.

Termin

Praktyki płatne

  • do 30 sierpnia

 

Stopka