Skip to content ↓

Koła Naukowe

Koło Naukowe Matematyków Dyskretnych

Koło Naukowe Matematyków Dyskretnych Żmirłacz działa przy Wydziale Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie pod opieką dr hab. Moniki Pilśniak i dr. hab. Jakuba Przybyło. Istnieje od 2015 roku i skupia studentów zainteresowanych szeroko pojętą matematyką dyskretną.

Strona internetowa Koła

Koło Naukowe Modelowania Finansowego

Koło Naukowe Modelowania Finansowego działa przy Wydziale Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie pod opieką dr. inż. Jerzego Dzieży. Istnieje od 2002 roku i skupia studentów zainteresowanych szeroko pojętą matematyką finansową.

Strona internetowa Koła

Studenckie Koło Matematyków AGH

SKM AGH działa przy Wydziale Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie pod opieką dr. Witolda Majdaka i dr. Pawła Morkisza. Istnieje od 2005 roku, a jego celem jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą oraz popularyzacja matematyki w środowisku studenckim.

Strona internetowa Koła

Stopka