Skip to content ↓

Postępowania awansowe

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Zakończone

Imię i nazwisko: Lech Adamus
Promotor: prof. Evelyne Flandrin,
prof. dr hab. A. Paweł Wojda
Data nadania: 27.11.2008
Tytuł rozprawy doktorskiej: Sufficient conditions for existence of long cycles in graphs (Wybrane warunki wystarczajace istnienia długich cykli w grafach)

Imię i nazwisko: Paweł Bednarz
Promotor: dr hab. Iwona Włoch (Politechnika Rzeszowska)
Data nadania: 8.11.2018
Tytuł rozprawy doktorskiej: Podwójnie dominujące jądra w grafach i ich produktach

Imię i nazwisko: Michał Braś
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Jackiewicz
Data nadania: 18.12.2014
Tytuł rozprawy doktorskiej: Efektywne ogólne metody liniowe dla równań różniczkowych zwyczajnych

Imię i nazwisko: Ryan Bunge
Promotor: dr hab. Mariusza Meszka
Data nadania: 19.09.2019
Tytuł rozprawy doktorskiej: Decompositions of some classes of graphs through vertex labelings

Imię i nazwisko: Sylwia Cichacz
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Woźniak
Data nadania: 27.11.2008
Tytuł rozprawy doktorskiej: Grafy dowolnie podzielne

Imię i nazwisko: Łukasz Czech
Promotor: dr hab. Piotr Oprocha
Data nadania:  20.04.2023
Tytuł rozprawy doktorskiej: Właściwości dynamiczne i kombinatoryczne okładów opartych o automaty

Imię i nazwisko: Bogdan Ćmiel
Promotor: dr hab. Zbigniew Szkutnik
Data nadania: 19.09.2013
Tytuł rozprawy doktorskiej: Estymatory falkowe w problemach odwrotnych dla procesów Poissona

Imię i nazwisko: Tomasz Drwięga
Promotor: dr hab. Piotr Oprocha
Data nadania: 19.09.2019
Tytuł rozprawy doktorskiej: Dynamika odwzorowań w niskich wymiarach: entropia, mieszanie i chaos

Imię i nazwisko: Agnieszka Dubiel
Promotor: prof.. dr hab. Józef Banaś (Politechnika Rzeszowska)
Data nadania: 9.01.2020
Tytuł rozprawy doktorskiej: Rozwiązania równań całkowych Volterry-Stieltjesa w klasie funkcji zbieżnych w nieskończoności

Imię i nazwisko: Anna Dudek
Promotor: dr hab. Jacek Leśkow
Data nadania: 25.06.2009
Tytuł rozprawy doktorskiej: Metody resamplingu dla procesów punktowych

Imię i nazwisko: Magdalena Foryś-Krawiec
Promotor: dr hab. Piotr Oprocha
Data nadania: 21.04.2016
Tytuł rozprawy doktorskiej: Własności kombinatoryczne i dynamiczne wybranych przestrzeni przesunięć

Imię i nazwisko: Wacław Frydrych
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Skupień
Data nadania: 17.06.2004
Tytuł rozprawy doktorskiej: Ścieżki i cykle w grafach bez K(1,3)   

Imię i nazwisko: Maciej Goćwin
Promotor: prof. dr hab. Bolesław Kacewicz
Data nadania: 25.04.2013
Tytuł rozprawy doktorskiej: Optymalne algorytmy randomicacyjne i kwantowe dla problemów nieliniowych

Imię i nazwisko: Jolanta Golenia
Promotor: prof. dr hab. Anatolij Prykarpatsky
Data nadania: 18.11.2004
Tytuł rozprawy doktorskiej: Całkowalność w kwadraturach równań różniczkowych Riccatiego-Abela

Imię i nazwisko: Aleksandra Gorzkowska
Promotor: dr hab. Rafał Kalinowski
Data nadania: 26.04.2018
Tytuł rozprawy doktorskiej: Kolorowania przełamujące automorfizmy grafów iloczynowych

Imię i nazwisko: Michał Góra
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Białas
Data nadania: 26.02.2009
Tytuł rozprawy doktorskiej: Geometria zer domkniętych rodzin wielomianów

Imię i nazwisko: Agnieszka Görlich
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Woźniak
Data nadania: 14.07.2006
Tytuł rozprawy doktorskiej: Pakowanie grafów i digrafów

Imię i nazwisko: Monika Homa
Promotor: dr hab. Rostyslav Hryniv (Uniwersytet Rzeszowski)
Data nadania: 1.03.2018
Tytuł rozprawy doktorskiej: Własności spektralne singularnych grafów kwantowych

Imię i nazwisko: Andrzej Kałuża
Promotor: dr hab. Paweł Przybyłowicz
Data nadania: 27.05.2021
Tytuł rozprawy doktorskiej: Optimal algorithms for solving stochastic initial-value problems with jumps

Imię i nazwisko: Alan Kamuda
Promotor: dr hab. Sergiusz Kużel
Data nadania: 18.11.2021
Tytuł rozprawy doktorskiej:  Quasi kraty oraz ich zastosowanie w PT-symetrycznej mechanice kwantowej

Imię i nazwisko: Jerzy Konarski
Promotor: dr hab. Andrzej Żak
Data nadania: 27.09.2018
Tytuł rozprawy doktorskiej: Pakowania grafów i ich uogólnienia

Imię i nazwisko: Agnieszka Kowalik
Promotor: dr hab. Tomasz Rybicki
Data nadania: 30.01.2014
Tytuł rozprawy doktorskiej: O strukturze algebraicznej i własności wierności grup automorfizmów struktur geometrycznych na rozmaitościach

Imię i nazwisko: Hieronim Kubica
Promotor: dr hab. Maciej Capiński
Data nadania: 24.03.2022
Tytuł rozprawy doktorskiej: Topologiczna stabilność rozmaitości normalnie hiperbolicznych

Imię i nazwisko: Jacek Kucab
Promotor: prof. dr hab. M. Zariczny (Uniwersytet Rzeszowski)
Data nadania: 22.03.2018
Tytuł rozprawy doktorskiej: Asymptotyczne własności przestrzeni metrycznych generowane przez potęgowe funkcje kontroli

Imię i nazwisko: Ekaterina Kutafina
Promotor: dr hab. Vsevolod Vladimirov
Data nadania: 13.06.2008
Tytuł rozprawy doktorskiej: Pewne typy rozwiązań ewolucyjnych modeli nieliniowych

Imię i nazwisko: Jakub Kwaśny
Promotor: dr hab. Jakub Przybyło
Data nadania: 16.12.2021
Tytuł rozprawy doktorskiej: Kolorowania krawędziowe grafów rozróżniające wierzchołki sąsiednie

Imię i nazwisko: Jacek Lech
Promotor: dr hab. Tomasz Rybicki
Data nadania: 15.05.2008
Tytuł rozprawy doktorskiej: Komutatory dyfeomorfizmów klasy Cr

Imię i nazwisko: Aleksandra Lelito
Promotor: dr hab. Oleg Morozov
Data nadania: 17.10.2019
Tytuł rozprawy doktorskiej: Symmetries, exact solutions and nonlocal conservation laws of nonlinear partial differential equations

Imię i nazwisko: Mirosław Luśtyk
Promotor: prof. dr hab. Anatolij Prykarpatsky
Data nadania: 29.04.2010
Tytuł rozprawy doktorskiej: Projekcyjno-algebraiczna metoda dyskretnych aproksymacji dla równań różniczkowych w przestrzeniach Banacha

Imię i nazwisko: Piotr Majerski
Promotor: dr hab. Zbigniew Szkutnik
Data nadania: 28.06.2012
Tytuł rozprawy doktorskiej: Aproksymacje najmocniejszych niezmienniczych testów dla rozkładów wielowymiarowych

Imię i nazwisko: Ilona Michalik
Promotor: dr hab. Tomasz Rybicki
Data nadania: 19.12.2013
Tytuł rozprawy doktorskiej: Doskonałość i prostota faktoryzowalnych grup dyfeomorfizmów

Imię i nazwisko: Paweł Morkisz
prof. dr hab. Leszek Plaskota (Uniwersytet Warszawski)
Data nadania: 21.12.2017
Tytuł rozprawy doktorskiej: Optimal algorithms for solving piecewise smooth problems with information noise

Imię i nazwisko: Mateusz Nikodem
Promotor: dr hab. Antoni Marczyk
Data nadania: 20.11.2014
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wierzchołkowa stabilność grafów

Imię i nazwisko: Konrad Nosek
Promotor: dr hab. Zbigniew Szkutnik
Data nadania: 20.06.2013
Tytuł rozprawy doktorskiej: Metody wykrywania punktu zmiany przy ograniczeniach na kształt alternatyw

Imię i nazwisko: Michał A. Nowak
Promotor: prof. dr hab. Petru A. Cojuhari
Data nadania: 17.12.2009
Tytuł rozprawy doktorskiej: Metoda iteracyjno-projekcyjna dla operatorów splotowych

Imię i nazwisko: Monika Pilśniak
Promotor: dr hab. Mariusz Woźniak
Data nadania: 18.11.2004
Tytuł rozprawy doktorskiej: Pakowania i rozkłady turniejów przechodnich

Imię i nazwisko: Paweł Potorski
Promotor: dr hab. Piotr Oprocha
Data nadania: 27.06.2019
Tytuł rozprawy doktorskiej: O mieszających odwzorowaniach odcinka

Imię i nazwisko: Jakub Przybyło
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Woźniak
Data nadania: 26.03.2009
Tytuł rozprawy doktorskiej: Specjalne kolorowania grafów

Imię i nazwisko: Paweł Przybyłowicz
Promotor: prof. dr hab. Bolesław Kacewicz
Data nadania: 22.12.2011
Tytuł rozprawy doktorskiej: Złożoność obliczeniowa całkowania stochastycznego w sensie Itô

Imię i nazwisko: Anna Pudełko
Promotor: dr hab. Stanisław Brzychczy
Data nadania: 9.02.2006
Tytuł rozprawy doktorskiej: Problem Cauchy′ego dla nieskończonych semiliniowych układów typu parabolicznego

Imię i nazwisko: Marcin Stawiski
Promotor: dr hab. Monika Pilśniak
Data nadania: 16.12.2021
Tytuł rozprawy doktorskiej: Kolorowania rozróżniające grafów nieskończonych

Imię i nazwisko: Daniel Synowiec
Promotor: dr hab. Szymon Peszat
Data nadania: 21.04.2011
Tytuł rozprawy doktorskiej: Problem inwestora na rynku obligacji

Imię i nazwisko: Rafał Synowiecki
Promotor: dr hab. Jacek Leśkow
Data nadania: 11.2008
Tytuł rozprawy doktorskiej: Metody resamplingowe w dziedzinie czasu dla niestacjonarnych szeregów czasowych o strukturze okresowej i prawie okresowej

Imię i nazwisko: Marek Szczęsny
Promotor: dr hab. Bolesław Kacewicz
Data nadania: 25.06.2009
Tytuł rozprawy doktorskiej: Złożoność obliczeniowa problemów początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych wyższych rzędów   

Imię i nazwisko: Magdalena Tyniec-Motyka
Promotor: dr hab. Mariusz Meszka
Data nadania: 18.06.2020
Tytuł rozprawy doktorskiej: Dekompozycje grafów na skojarzenia oraz zagadnienia pokrewne

Imię i nazwisko: Anna Wasieczko-Zając
Promotor: dr hab. Maciej Capiński
Data nadania: 26.04.2018
Tytuł rozprawy doktorskiej: Topologiczne metody dla silnie stabilnych i silnie niestabilnych rozmaitości niezmienniczych w układach dynamicznych

Imię i nazwisko: Wojciech Wideł
Promotor: prof. dr hab. A. Paweł Wojda
Data nadania: 25.05.2017
Tytuł rozprawy doktorskiej: Podgrafy ciężkie i pancykliczność grafów

Imię i nazwisko: Jakub Wojdyła
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szkutnik
Data nadania: 20.10.2022
Tytuł rozprawy doktorskiej: Nieparametryczne pasy ufności w problemach odwrotnych

Imię i nazwisko: Tomasz Zabawa
Promotor: dr hab. Stanisław Brzychczy
Data nadania: 12.06.2008
Tytuł rozprawy doktorskiej: Nieskończone układy semiliniowych równań różniczkowych typu parabolicznego i eliptycznego

Imię i nazwisko: Ewelina Zalot
Promotor: prof. dr hab. Petru Cojuhari
Data nadania: 17.11.2022
Tytuł rozprawy doktorskiej: Rozkłady spektralne niesamosprzężonych operatorów splotowych

Imię i nazwisko: Andrzej Żak
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Skupień
Data nadania: 14.06.2006
Tytuł rozprawy doktorskiej: Podział trójkąta na trójkąty podobne

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Zakończone

Imię i nazwisko: dr Jan Boroński
Data nadania: 27.06.2019
Tytuł osiągnięcia naukowego: Zastosowania metod granic odwrotnych w problematyce otwartej dynamiki topologicznej oraz topologii

Imię i nazwisko: dr Anna Dudek
Data nadania: 24.05.2018
Tytuł osiągnięcia naukowego: Metody resamplingowe dla procesów okresowych i prawie okresowych - cykl publikacji

Imię i nazwisko: dr Lech Pasicki
Data nadania: 28.09.2017
Tytuł osiągnięcia naukowego: "Metryczne" twierdzenia o punktach stałych; twierdzenia wariacyjne

Imię i nazwisko: dr Jakub Przybyło
Data nadania: 16.02.2017
Tytuł osiągnięcia naukowego: Lokalnie i globalnie nieregularne kolorowania grafów
 

Imię i nazwisko: dr Paweł Przybyłowicz
Data nadania: 24.01.2019
Tytuł osiągnięcia naukowego: Optymalna aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych zwyczajnych - cykl publikacji

Imię i nazwisko: dr Vincentiu Radulescu
Data nadania: 22.06.2023
Tytuł osiągnięcia naukowego: Zagadnienia lokalne i nielokalne w analizie nieliniowej

Imię i nazwisko: dr Lucjan Sapa
Data nadania: 24.03.2022
Tytuł osiągnięcia naukowego: Metody analityczne i numeryczne dla równań i układów równań różniczkowych cząstkowych w modelach dyfuzji oraz transportu

Imię i nazwisko: dr Jerzy Stochel
Data nadania: 18.03.2021
Tytuł osiągnięcia naukowego: Operatory kompozycji, kreacji i anihilacji w przestrzeniach z jądrem reprodukującym i w przestrzeniach L^2

Stopka