Skip to content ↓

Granty

Projekty badawcze aktualnie realizowane

Dyfuzja w problemie n-ciał

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Capiński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS 21
Czas realizacji: 2022-2026
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Randomizowane algorytmy numeryczne przybliżające rozwiązania równań różniczkowych zwyczajnych

Kierownik projektu: mgr Tomasz Bochacik
Opiekun: dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: PRELUDIUM 20
Czas realizacji: 2022-2025
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Entropia, śledzenie pseudo-orbit i atraktory

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Oprocha
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki   
Program: OPUS 17
Czas realizacji: 2020-2024
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN
 

Projekty badawcze zakończone

Aperiodic-zero-dimensional system

Kierownik projektu: dr hab. Jan P. Boroński
Program: NAWA
Czas realizacji: 2022-2023

Limit sets of discrete dynamical systems - LISEDIDYS

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Oprocha
Źródło finansowania: EU grant
Program: Horizon 2020 (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships)
Czas realizacji: 01.06.2020 - 30.11.2021

Topologiczne i Dynamiczne Własności w Parametrycznych Rodzinach Atraktorów Niehiperbolicznych: Metody Granic Odwrotnych

Kierownik projektu: dr hab. Jan P. Boroński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: SONATA BIS
Czas realizacji: 2020-2025 (grant kontynuowany w innej instytucji)
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Topologiczne dowody dyfuzji w układach dynamicznych

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Capiński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2019-2022
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Międzynarodowy wspólny projekt AGH-NVIDIA dotyczący konstrukcji i analizy algorytmów numerycznych oraz ich wydajnej implementacji na kartach GPU NVIDIA

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Przybyłowicz
Czas realizacji: 07.2019–12.2021

Statistical Analysis of Nonstationary Signals: High Dimensional Models Beyond Second-Order Statistics

Kierownik projektu: dr hab. Anna Dudek
Źródło finansowania: King Abdullah University of Science and Technology's Competitive Research Grant


Efektywne algorytmy numeryczne dla problemów aproksymacji funkcji oraz rozwiązywania równań różniczkowych i równań różniczkowych stochastycznych oraz ich implementacji na procesorach graficznych

Opiekuni naukowi: dr hab. Paweł Przybyłowicz, dr Paweł Morkisz
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Projekt: Najlepsi z najlepszych! 4.0.
Czas realizacji: 06.2019–06.2020

Układy dynamiczne Cantora i ich klasyfikacja

Kierownik projektu: dr Olena Karpel
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: SONATA

Dyfuzja Arnolda w ograniczonym problemie trzech ciał

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Capiński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2017-2019
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Symmetry Breaking in Graphs

Kierownik projektu: dr hab. Monika Pilśniak
Źródło finansowania: Österreichische Austauschdienst
Program: Austria-Poland Project of Cooperation A/8-PL/DWM.WKE.183.109.2016
Czas realizacji: 2017-2019

Jednorodność i Minimalność w Przestrzeniach Zwartych

Kierownik projektu: dr Jan P. Boroński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: SONATA
Czas realizacji: 2016-2019
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Dynamika na zbiorze Cantora, odwzorowania odcinka i mieszanie

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Oprocha
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2016-2019
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Addytywne kolorowania grafów

Kierownik projektu: dr hab. Jakub Przybyło
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2015-2018
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN


Osobliwości i szum, a złożoność informacyjna

Kierownik projektu: Paweł Morkisz
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: PRELUDIUM
Czas realizacji: 2015-2017
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Individual Fellowships (IF)

Kierownik projektu: dr Anna Dudek
Źródło finansowania: EU grant nr 655394 - ResMet
Czas realizacji: 2015-2017

Odległościowo rozróżniające etykietowania grafów

Kierownik projektu:  dr hab. Jakub Przybyło
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego           
Czas realizacji: 2015 - 2017
Program: iuventus plus

Projekt francusko-polski GraphPar nr PICS CNRS 2013 dotyczący badań w teorii grafów

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Woźniak
Źródło finansowania: Centre National de la Recherche Scientifique
Czas realizacji: 2014-2016

Nieregularność i kolorowanie grafów

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Woźniak
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS 5
Czas realizacji: 2013-2017
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Dyfuzja w układach hamiltonowskich

Kierownik projektu: dr Maciej Capiński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2013-2016
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

SIREN Signal Reconstruction in Event-Driven Signal Processing

Kierownik projektu: mgr Anna Gryboś
Źródło finansowania: Fundusz Małych Grantów
Program: Program Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej
Czas realizacji: 2013-2015

Nisko wymiarowa dynamika topologiczna: struktura okresowa,rekurencyjna idynamika par

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Oprocha
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego           
Czas realizacji: 2013 - 2015
Program: iuventus plus

Śledzenie pseudo-orbit, mieszanie i chaos

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Oprocha
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2012-2014
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Etykietowanie i dekompozycje grafów

Kierownik projektu: dr Sylwia Cichacz-Przeniosło
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: SONATA
Czas realizacji: 2011-2014
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Efektywne ogólne metody liniowe dla równań różniczkowych zwyczajnych

Kierownik projektu: dr Michał Braś
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: PRELUDIUM
Czas realizacji: 2011-2014
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Kolorowania grafów rozróżniające wierzchołki

Kierownik projektu: dr hab. Jakub Przybyło
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: SONATA
Czas realizacji: 2011-2014
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Estymatory falkowe w problemach odwrotnych dla procesów Poissona

Kierownik projektu: Dr Bogdan Ćmiel
Źródło finansowania: NCN
Czas realizacji: 2011 - 2013
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 19.09.2013

Grafy stabilne i podziały cykliczne hipergrafów

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Paweł Wojda
Źródło finansowania: NCN
Czas realizacji: 2011 - 2013
Program: własny

Strukturalne własności systemów trójek

Kierownik projektu: dr Mariusz Meszka
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2011-2013
Więcej informacji:  Strona internetowa NCN

Aproksymacje najmocniejszych niezmienniczych testów zgodności dla rozkładów wielowymiarowych

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż.  Zbigniew Szkutnik
Źródło finansowania: NCN
Czas realizacji: 2010- 2012
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 28.06.2012

Chaos dystrybucyjny, entropia i pary dynamicznie splątane

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Oprocha
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czas realizacji: 2010 – 2011
Program: iuventus plus

Estymatory największej wiarygodności w modelach beta i gamma regresji

Kierownik projektu: dr Jerzy Rydlewski
Źródło finansowania: NCN
Czas realizacji: 2010- 2010
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 16.12.2010
       
Procesy dyfuzji ze skokami w bayesowskiej ekonometrii finansowej

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Kostrzewski
Źródło finansowania: NCN
Czas realizacji: 2010- 2010
Program: własny

Złożoność obliczeniowa całkowania stochastycznego w sensie Ito

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bolesław Kacewicz
Źródło finansowania: NCN
Czas realizacji: 2009-2011
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 22.12.2011

Multigrafowe i digrafowe dekompozycje z resztą

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Skupień
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2009-2011
Program: własny promotorski przewód zamknięto 27.09.2012

Problem inwestora na rynku obligacji

Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon Peszat
Źródło finansowania: NCN
Czas realizacji: 2009 - 2010
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 31.03.2011


Specjalne kolorowania grafów

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Wożniak
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2008-2010
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 12.03.2009

Strukturalne własności systemów trójek Steinera      

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Meszka
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2008-2010
Program: własny   
         
Chaos dystrybucyjny, własność specyfikacji i rozmiar zbiorów chaotycznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Oprocha
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2007-2009
Program: własny      
      
Pakowania, rozkłady i kolorowania grafów

Kierownik projektu: dr Monika Pilśniak
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Czas realizacji: 2007-2010
Numer: N201 1257/33


Złożoność obliczeniowa problemów początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych wyższych rzędów

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bolesław Kacewicz
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2007-2009
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 22.06.2009

Wybrane warunki wystarczające istnienia długich cykli w grafach              

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Paweł Wojda
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2007-2009
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 6.11.2008

Metody resamplingowe w dziedzinie czasu dla niestacjonarnych szeregów czasowych o strukturze okresowej i prawie okresowej

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Leśkow
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2007 r. - rezygnacja z finansowania
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 17.10.2008

Dowolne podziały grafów

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Wożniak
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2006-2008
Program: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Podział trójkąta na trójkąty podobne

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Skupień
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2005-2007
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 1.06.2006

Pakowanie grafów i digrafów

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Wożniak
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2005-2007
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 29.05.2006    
   
Grafy maksymalne ze względu na ścieżki         

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Paweł Wojda
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2005 r. - rezygnacja z finansowania
Program: promotorski obrona pracy doktorskiej 16.06.2005

Dekompozycje struktur kombinatorycznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Skupień
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Czas realizacji: 2004-2006
Program: własny

Stopka