Skip to content ↓

Studia I stopnia

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na WMS odbywają się bez wyboru specjalności, z tym że na około 1800 godzin zajęć, 30% z nich to zajęcia obieralne. Pozwala to każdemu studentowi studiów pierwszego stopnia przygotowanie się do podjęcia studiów drugiego stopnia w ramach jednej z sześciu specjalności oferowanych przez wydział.

Studia I stopnia

Studia odbywają się według planu studiów, kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata matematyki. Poza zaliczeniem wszystkich przedmiotów występujących w programie studiów obowiązkowe jest zaliczenie praktyki zawodowej, złożenie egzaminu licencjackiego, napisanie pracy licencjackiej i jej obrona.
 

Zajęciami na AGH są:

  • wykłady (W),
  • ćwiczenia audytoryjne (C),
  • ćwiczenia laboratoryjne (L),
  • konwersatoria, będące połączeniem wykładów i ćwiczeń audytoryjnych (K),
  • zajęcia seminaryjne (S),
  • lektoraty (C).

 

Stopka