Skip to content ↓

Archiwum

Numerical analysis and applications of SDEs

Będlewo, Centrum Banacha, 25.09-01.10.2022

Strona internetowa

Kryminalistyka jutra – międzynarodowa konferencja naukowa

Kraków, 26-28.09.2022

Strona internetowa

9th Polish Combinatorial Conference

Będlewo, 18-24.09.2022

Strona internetowa

IWOTA (International Workshop on Operator Theory and its Applications)

Kraków, 6-10.09.2022

Strona internetowa

9th Cracow Conference on Graph Theory

Rytro, 5-10.06.2022

Strona internetowa

Dynamical Systems, Difference and Functional Equations (DSDFE 2021)

Krynica-Zdrój, 12-17.09.2021

Strona internetowa

Spectral Theory and Applications

Kraków, 2021

Strona internetowa

8th Polish Combinatorial Conference

Online 14-18.09.2020

Strona internetowa

28th Workshop '3in1' on Graph Theory

Dosłońce, 21-23.11.2019

Strona internetowa

Elsevier - JMAA Conference on Nonlinear Analysis at AGH UST (on the occasion of the 65th birthday of Professor Dušan Repovš)

Kraków, 11-12.10.2019

Strona internetowa

The international conference Dynamics, Equations and Applications (DEA 2019)

Kraków, 6-20.09.2019

Strona internetowa

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Kraków, 3-7.09.2019

Strona internetowa

On the Trail of Women in Mathematics – in Honor of Sofia Kowalewska

Kraków, 31.08 – 2.09.2019

Strona internetowa

16th Conference “Mathematics in Technical and Natural Sciences”

Kościelisko, 30.06-5.07.2019

Strona internetowa

100 lat kryminalistyki

Kraków, 7.06.2019

Strona internetowa

27th Workshop '3in1' on Graph Theory

"Beskidzki Raj", 21-24.11.2018

Strona internetowa

7th Polish Combinatorial Conference

Będlewo, 24-28.09.2018

Strona internetowa

8th Cracow Conference on Graph Theory

Rytro, 9-14.09.2018

Strona internetowa

Dynamical Systems, Difference and Functional Equations. In honor of Marek C. Zdun's 70th birthday

Krynica‑Zdrój, 4-8.06.2018

Strona internetowa

Surfaces in Będlewo

Będlewo, 15-21.04.2018

Strona internetowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60-lecia powstania Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „KRYMINALISTYKA – NAUKA, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE”

Kraków, 20–22.09.2017

Strona internetowa

15th Conference “Mathematics in Technical and Natural Sciences”

Kościelisko, 17-22.09.2017

Strona internetowa

Spectral Theory and Applications (STA 2017)

Kraków, 30.05-3.06.2017

Strona internetowa

Wandering Seminar: A mini-conference on Ergodic Theory and Dynamical Systems

Kraków, 19-22.05.2016

Strona internetowa

Conference on Ulam's Type Stability

Cluj-Napoca, Rumunia, 4-9.07.2016

Strona internetowa

9th International Workshop On Graph Labeling

Kraków, 7-9.07.2016

Strona internetowa

IBC on the 70th anniversary of Henryk Woźniakowski

Będlewo, 28.08-2.09.2016

Strona internetowa

6th Polish Combinatorial Conference

Będlewo, 19-23.09.2016

Strona internetowa

14th Conference "Mathematics in Technical and Natural Sciences"

Kościelisko, 18-24.09.2015

Strona internetowa

53rd International Symposium on Functional Equations

Krynica-Zdrój, 14-21.06.2015

Strona internetowa

Spectral Theory and Applications

Kraków, 26-30.05.2015

Strona internetowa

Wandering Seminar: A mini-conference on Ergodic Theory and Dynamical Systems

Kraków, 20-23.11.2014

Strona internetowa

5th Polish Combinatorial Conference

Będlewo, 22-26.09.2014
Strona internetowa

Seventh Cracow Conference on Graph Theory "Rytro'14"

Rytro, 14-19.09.2014

Strona internetowa

7th Symposium on Integrable Systems

Kraków, 27-28.06.2014

Strona internetowa

Konferencja "Mathematics, Mechanics and Modeling, a tribute to Zbigniew Peradzyński" w połączeniu z XIII Konferencją "Mathematics in Technical and Natural Sciences"

Będlewo, 22-27.09.2013

Strona internetowa

CNRS-PAN Mathematics Summer Institute

Kraków, 1-7.07.2013

Strona internetowa

4th Polish Combinatorial Conference

Będlewo, 17-21.09.2012

Strona internetowa

6th European Congress of Mathematics

Kraków, 2-7.07.2012

Strona internetowa

CNRS-PAN Mathematics Summer Institute

Kraków, 9-13.07.2012

Strona internetowa

12th Conference "Mathematics in Technical and Natural Sciences"

Krynica, 4-10.09.2011

Tematyką konferencji są osiągnięcia matematyki, które mają związek z naukami technicznymi lub przyrodniczymi, problemy techniczne lub przyrodnicze, które czekają na rozwiązanie przy użyciu metod matematycznych, nowe idee, rozwiązania matematyczne inspirowane potrzebami innych nauk. Planowana jest specjalna sesja poświęcona symetriom, nieliniowej fizyce matematycznej i hydrodynamice.

Strona internetowa

Sixth Cracow Conference on Graph Theory "ZGORZELISKO '10"

Zakopane, 12-17.09.2010

6th Cracow Conference on Graph Theory

Zgorzelisko, 12-17.09.2010

Strona internetowa

11th Conference Mathematics in Technical and Natural Sciences

Krynica, 8-12.09.2010

Tematyką konferencji były osiągnięcia matematyki, związane z naukami technicznymi lub przyrodniczymi, nowe idee oraz rozwiązania inspirowane potrzebami innych nauk. Konferencję objął honorowym patronatem Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś.

Strona internetowa

Functions and Operators 2010

Kraków, 21-25.06.2010

Międzynarodowa konferencja matematyczna organizowana przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Strona internetowa

III Forum Matematyków Polskich

Kraków, 30.06-2.07.2009

Strona internetowa

Workshop on Stochastic Analysis and Related Fields

Kraków, 20-22.06.2009

Strona internetowa

2nd Discrete Integration Meeting

Osieczany, Kraków, 27-28.05.2009

Strona internetowa

X Konferencja "Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych"

Krynica, 26-30.09.2007

Strona internetowa

Fifth Cracow Conference on Graph Theory "USTRON '06"

Ustroń 10-15.09.2006

Strona internetowa

7th Conference on Geometry and Topology of Manifolds

Będlewo, 8-15.05.2005

Strona internetowa

Fourth Cracow Conference on Graph Theory "CZORSZTYN '02"

Czorsztyn, 16-20.09.2002

Strona internetowa

Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

Strona internetowa

Numerical Analysis

Strona internetowa

Third Cracow Conference on Graph Theory "KAZIMIERZ '97"

Kazimierz Dolny, 15-19.09.1997

Strona internetowa

Second Cracow Conference on Graph Theory "ZGORZELISKO '94"

Zakopane, 19-23.09.1994

Strona internetowa

First Cracow Conference on Graph Theory "NIEDZICA '90"

Nidzica, 24-28.09.1990
Strona internetowa

 

Stopka