Skip to content ↓

Stypendia i sprawy socjalne

Sprawy socjalne

Obligatoryjną formą ubiegania się o stypendium socjalne, specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę jest wypełnienie wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia (3 rok studiów) i USOS (dla pozostałych roczników). Nie zwalnia to studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku z niezbędnymi załącznikami w formie papierowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Działu Spraw Studenckich AGH
Stypendia i zapomogi

Miasteczko studenckie i akademiki

Przydział miejsc w Domu Studenckim odbywa się centralnie za poœśrednictwem systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH dostępnego pod adresem:

www.akademik.agh.edu.pl
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Miasteczka Studenckiego AGH w zakładce dokumenty:
 

www.miasteczko.agh.edu.pl

Stopka