Skip to content ↓

Sprawy informacyjno-organizacyjne dla studentów I roku

Identyfikacja Studenta w systemach AGH

Nr albumu  –  to podstawowy numer identyfikacyjny, którym posługujemy się na Uczelni. Każdy z nowo przyjętych Studentów otrzymał ten numer po dokonaniu wpisu na listę studentów.

Konto e-mail w domenie AGH –  jest niezbędne do komunikacji w sprawach studiów i uczelni. Tylko z tego konta będzie można wysyłać wszelkiego rodzaju podania i deklaracje. Jest niezbędne do uwierzytelnienia danych studenta. Wysyłane z tego konta maile powinny być dodatkowo podpisywane imieniem, nazwiskiem oraz numerem albumu.
Konto to jest potrzebne również do uzyskania dostępu do platform zdalnego nauczania (UPeL, MS Office, MS Teams).
Konto e-mail w domenie AGH zakładamy na stronie:  panel.agh.edu.pl/newuser/newuser.php. Potrzebny będzie numer legitymacji studenckiej – czyli numer albumu, numer PESEL, posiadanie prywatnego konta e-mail.

Załóż konto

Konto w systemie USOS – system USOS (Uczelniany System Obsługi Studiów) jest podstawową platformą komunikacji w zakresie realizacji studiów. Tam znajdują się informacje o realizowanych przedmiotach, otrzymanych ocenach, przebiegu studiów. Przez system USOS będą również przekazywane różne informacje z dziekanatu, np. numery grup studenckich do których jesteśmy przypisani.
Należy niezwłocznie ustawić hasło i uzyskać dostęp do USOS. Pomocna przy tym może być strona:  https://www.usos.agh.edu.pl/usos-dla-studenta/.

Załóż konto

Na konto w USOS-ie oraz na adres mailowy w domenie AGH przesyłane mogą być informacje organizacyjne jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Dlatego ważne jest jak najszybsze dokonanie logowania.

Opieka zdrowotna SCANMED

Zgodnie z praktyką lat ubiegłych, również w tym roku zostanie przeprowadzona przez SCANMED akcja informacyjna dla studentów I roku rozpoczynających naukę w naszej Uczelni. Przedmiotem akcji jest przekazanie informacji studentom o możliwości bezpłatnego korzystania z opieki medycznej, która w obecnie panującej sytuacji nabiera szczególnego znaczenia.

Szczegóły akcji znajdują się na stronie: 

www.dss.agh.edu.pl/opieka-zdrowotna

 

Stopka