Opuscula Mathematica jest matematycznym czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym wydawanym w AGH. Publikowane są w nim artykuły zwierające oryginalne i aktualne wyniki głównie z takich dziedzin, jak równania różniczkowe, analiza nieliniowa, analiza funkcjonalna, teoria operatorów, fizyka matematyczna, czy matematyka dyskretna. Komitet redakcyjny liczy 41 edytorów z 21 krajów.

Czasopismo ukazuje się jako dwumiesięcznik. Jest ono indeksowane m.in. w bazach Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), DOAJ, Zentralblatt oraz MathSciNet.