Skład Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - przewodniczący
 • Konrad Augustyński
 • Dr Stanisław Bisztyga
 • Dr Philippe de Brouwer
 • Dr Jarosław Bułka
 • Dr Krzysztof Deszyński
 • Mł. insp. Lidia Dziedzińska
 • Dr Adreas Glenz
 • Marcin Jakubiak
 • Dr Krzysztof Jakóbik
 • Dr Piotr Karasiński
 • Piotr Kwiatkowski
 • Janusz Magoska
 • Alojzy Malczak
 • Katarzyna Matusik-Lipiec
 • Prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda
 • Prof. dr hab. Maciej Modrzejewski
 • Bogdan Pelc
 • Prof. dr hab. Wiesław Pleśniak
 • Marcin Rusek
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
 • Katarzyna Sobiecka-Adamska
 • Maciej Suchoń
 • Dr Tadeusz Syryjczyk
 • Paweł Szczerkowski
 • Agnieszka Szlubowska
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
 • Przemysław Wojtys
 • Dr Adam Wójcik
 • Robert Zima