Skład Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - przewodniczący
 • Konrad Augustyński
 • Stanisław Bisztyga
 • dr Jarosław Bułka
 • dr Philippe de Brouwer
 • dr Krzysztof Deszyński
 • dr Bogumił Fiksak
 • Marcin Jakubiak
 • dr Krzysztof Jakóbik
 • dr Piotr Karasiński
 • Janusz Magoska
 • Alojzy Malczak
 • Katarzyna Matusik-Lipiec
 • prof. dr hab. Janina Milewska-Duda
 • prof. dr hab. Maciej Modrzejewski
 • prof. dr hab. Wiesław Pleśniak
 • mł. Insp. Lidia Puchacz
 • Marcin Rusek
 • Katarzyna Sobiecka-Adamska
 • Maciej Suchoń
 • Dr Tadeusz Syryjczyk
 • Paweł Szczerkowski
 • prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
 • prof. dr hab. Piotr Tworzewski
 • prof. dr hab. Kazimierz Wiatr
 • dr Adam Wójcik
 • Przemysław Wojtys
 • Robert Zima