Skip to content ↓

Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - przewodniczący
Konrad Augustyński
dr Stanisław Bisztyga
dr Philippe de Brouwer
dr Jarosław Bułka
dr Krzysztof Deszyński
mł. insp. Lidia Dziedzińska
dr Adreas Glenz
Marcin Jakubiak
dr Krzysztof Jakóbik
dr Piotr Karasiński
Piotr Kwiatkowski
Janusz Magoska
Alojzy Malczak
Katarzyna Matusik-Lipiec
prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda
prof. dr hab. Maciej Modrzejewski
Bogdan Pelc
prof. dr hab. Wiesław Pleśniak
Marcin Rusek
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Katarzyna Sobiecka-Adamska
Maciej Suchoń
dr Tadeusz Syryjczyk
Paweł Szczerkowski
Agnieszka Szlubowska
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
Przemysław Wojtys
dr Adam Wójcik
Robert Zima

Stopka