Zarząd Oddziału Krakowskiego PTM

Kadencja na lata 2023-2025:

 • dr Konrad Nosek

Oddział Krakowskiego PTM

Kadencja na lata 2023-2025:

 • Delegat prof. dr hab. Piotr Oprocha
 • Delegat dr hab. Rafał Kalinowski, prof. AGH

Komitet redakcyjny czasopisma SIAM Journal on Applied Dynamical Systems (SIADS)

Kadencja na lata 2022-2024:

 • prof. dr hab. Maciej Capiński

  Członek Zespołu Konsultacyjnego Komisji Fulbrighta

    Kadencja na lata: 2021-2023

  • prof. dr hab. Maciej Capiński

  Komitet redakcyjny czasopisma Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

   Kadencja na lata: 2021-

  •  prof. dr hab. Maciej Capiński

  Komisja Statystyki Komitetu Matematyki PAN

  Kadencja na lata 2020-2023:

  • dr hab. Anna Dudek, prof. AGH
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik

  Sąd koleżeński PTM

  • prof. dr hab. Piotr Oprocha

  Komitet redakcyjny czasopisma Journal of Complexity

  • dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH

  Komitet Matematyki PAN

  Kadencja na lata 2020-2023:

  • prof. dr hab. Piotr Oprocha

  Polska Komisja Akredytacyjna

  Kadencja na lata 2020-2023:

  • dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH - ekspert zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach: matematyka i informatyka

  Europejski Komitet Regionalny Towarzystwa Bernoulliego

  Kadencja na lata 2019-2022:

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik

  Jury nagród PTM

  Kadencja na lata 2018-2023:

  • prof. dr hab. Mariusz Woźniak

  Ambasador Oddziału Krakowskiego PTM

  • dr Konrad Nosek

  Zespół Dydaktyczny KM PAN

  •  dr hab. Anna Żeromska - członek