Jury Międzynarodowej Nagrody imienia Stefana Banacha

 • dr hab. Jan Boroński, prof. AGH - członek

Komisja Statystyki Komitetu Matematyki PAN

 • dr hab. Anna Dudek, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik

Komitet redakcyjny czasopisma Journal of Complexity

Od 2020:

 • dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH

Jury nagród PTM

Kadencja na lata 2018-2023:

 • prof. dr hab. Mariusz Woźniak

Komitet Matematyki PAN

Kadencja na lata 2020-2023:

 • prof. Piotr Oprocha - ekspert

Polska Komisja Akredytacyjna

Kadencja na lata 2020-2023:

 • dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH - ekspert zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach: matematyka i informatyka

Ambasador Oddziału Krakowskiego PTM

 • dr Konrad Nosek

Komitet przyznający międzynarodową nagrodę “Joseph F. Traub Prize for Achievement in Information-Based Complexity”

Kadencja na lata 2019-2021:

 • dr hab. Paweł Przybyłowicz

Europejski Komitet Regionalny Towarzystwa Bernoulliego

Kadencja na lata 2019-2022:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik

Przedstawiciele WMS w Komitecie Matematyki Polskiej Akademii Nauk

Kadencja na lata 2016-2019:

 • prof. dr hab. Adam Paweł Wojda - członek
 • prof. dr hab. Piotr Oprocha - członek

Zespół do spraw rozwoju statystyki matematycznej i jej zastosowań KM PAN

Kadencja na lata 2016-2019:

 • prof. dr hab. Zbigniew Szkutnik - członek

Jury Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha oraz Nagrody PTM dla młodych matematyków

Kadencja na lata 2018-2020:

 • prof. dr hab. Mariusz Woźniak

Zespół Dydaktyczny KM PAN

Kadencja na lata 2016-2019:

 •  dr hab. Anna Żeromska - członek

Rada Naukowa Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera

Kadencja na lata 2015-2018:

 • prof. dr hab. Piotr Oprocha - członek

Jury konkursu Best Paper Award

dr Paweł Przybyłowicz został nominowany na członka Best Paper Award Committee mającego wyłonić autora najlepszego artykułu wydanego w czasopiśmie Journal of Complexity w 2015 roku.

Komitet przyznający międzynarodową nagrodę "Information-Based Complexity Young Researcher Award"

Kadencja na lata 2013-2015:

 • dr Paweł Przybyłowicz