Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych

Kierownikiem katedry jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik, zastępcą kierownika prof. dr hab. Petru Cojuhari

Strona internetowa

Katedra Matematyki Dyskretnej

Kierownikiem katedry jest dr hab. Rafał Kalinowski, prof. nadzw.

Strona internetowa

Katedra Matematyki Finansowej

Kierownikiem Katedry jest dr hab. Marek Karaś, prof. AGH

Strona internetowa

Katedra Równań Różniczkowych

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Maciej Capiński

Strona internetowa