Biblioteka Wydziału Matematyki Stosowanej

pawilon B7, parter,
tel: (+48) 12 617 31 83

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek 10.00 - 16.00
 • od 13.00 do 13.30 przewidziana jest przerwa na dezynfekcję
 • Termin zwrotu książek wypożyczonych przez studentów odbywających zajęcia zdalnie został przedłużony do końca bieżącego semestru: materiały biblioteczne niezwrócone przed końcem trwającego semestru nie są traktowane jako przetrzymane (prolongata nie jest wymagana).

  Istnieje możliwość zwrotu wypożyczonych książek drogą listowną na adres:
  Wydział Matematyki Stosowanej – BIBLIOTEKA
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  30-054 Kraków, ul. Czarnowiejska 70

   

  Bibliotekarze:

  Biblioteka Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest specjalistyczną biblioteką naukową, wchodzącą w skład sieci biblioteczno-informacyjnej Uczelni.
  Początki Biblioteki sięgają 1919 roku, najstarsze jej zasoby pochodzą ze zbiorów dawnych Katedr: Matematyki, Modelowania Procesów Technologicznych i Geometrii Wykreślnej, przekształconych później w Bibliotekę Instytutu Matematyki. Od 1997 roku Biblioteka uczestniczy w organizacji warsztatu naukowo-dydaktycznego Wydziału Matematyki Stosowanej, gromadząc literaturę dla potrzeb pracowników i studentów, zgodnie z reprezentowanym na Wydziale obszarem badań oraz profilem kształcenia.
  Zbiory Biblioteki liczą obecnie blisko 28 tys. woluminów, w tym książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Zasadniczy trzon zbioru zasilają podręczniki akademickie i piśmiennictwo naukowe z zakresu matematyki i dziedzin pokrewnych.
  Biblioteka dysponuje bogatą kolekcją literatury obcojęzycznej, głównie w języku angielskim, kształtowanej na bieżąco w nawiązaniu do wymagań procesu dydaktycznego i aktualnych założeń badawczych Wydziału.