Biblioteka Wydziału Matematyki Stosowanej

Aktualne godziny otwarcia Biblioteki WMS: pon.-pt.: 10.00-15.00. UWAGA: w godz. 12.30-13.00: PRZERWA sanitarna

Z uwagi na nieprzewidywalność ogólnej sytuacji epidemiologicznej comiesięczna prolongata nie jest wymagana, tj. materiały biblioteczne niezwrócone przed końcem trwającego semestru nie są traktowane jako przetrzymane.


  Istnieje możliwość zwrotu wypożyczonych książek drogą listowną na adres:
  Wydział Matematyki Stosowanej – BIBLIOTEKA
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  30-054 Kraków, ul. Czarnowiejska 70

  Bibliotekarz:

  Biblioteka Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest specjalistyczną biblioteką naukową, wchodzącą w skład sieci biblioteczno-informacyjnej Uczelni.
  Początki Biblioteki sięgają 1919 roku, najstarsze jej zasoby pochodzą ze zbiorów dawnych Katedr: Matematyki, Modelowania Procesów Technologicznych i Geometrii Wykreślnej, przekształconych później w Bibliotekę Instytutu Matematyki. Od 1997 roku Biblioteka uczestniczy w organizacji warsztatu naukowo-dydaktycznego Wydziału Matematyki Stosowanej, gromadząc literaturę dla potrzeb pracowników i studentów, zgodnie z reprezentowanym na Wydziale obszarem badań oraz profilem kształcenia.
  Zbiory Biblioteki liczą obecnie blisko 28 tys. woluminów, w tym książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Zasadniczy trzon zbioru zasilają podręczniki akademickie i piśmiennictwo naukowe z zakresu matematyki i dziedzin pokrewnych.
  Biblioteka dysponuje bogatą kolekcją literatury obcojęzycznej, głównie w języku angielskim, kształtowanej na bieżąco w nawiązaniu do wymagań procesu dydaktycznego i aktualnych założeń badawczych Wydziału.