Skip to content ↓

Seminaria

Seminarium Wydziału Matematyki Stosowanej

Seminarium pod kierunkiem dra hab. Marka Karasia odbywa się raz w miesiącu we czwartki o godzinie 12:00 w sali. 103  w łączniku budynków A3-A4. Szczegółwe informacje w WYDARZENIACH.
 

Seminarium - Analiza funkcjonalna stosowana

Seminariumpod kierunkiem prof. dra hab. Petru Cojuhariego i dra hab. Jerzego B. Stochela, prof. AGH odbywa się w środy w godzinach od 14:15 do 15:45 w sali 304 w łączniku budynków A3-A4.

Strona internetowa

Seminarium Katedry Matematyki Finansowej

Seminarium pod kierunkiem dra hab. Marka Karasia odbywa się w środy o godzinie 9:45-11:15 w sali 612 budynek C7.

Strona internetowa

Seminarium Katedry Równań Różniczkowych

Seminarium pod kierunkiem prof. dra hab. Macieja Capińskiego odbywa się we wtorki o godz. 16:15 w sali 6.12 (budynek C7).
Strona internetowa

Seminarium - Matematyka dyskretna

Seminarium pod kierunkiem dra hab. Jakuba Przybyły, prof. AGH odbywa się we wtorki o godzinie 12:45 w sali 6.12 w budynku C7.
 

Strona internetowa

Seminarium - Nieliniowe równania różniczkowe: symetrie, ansatze oraz stabilność rozwiązań niezmienniczych

Seminarium pod kierunkiem dra hab. Vsevoloda Vladimirova, prof. AGH i dra hab. Ivana Tsyfry, prof.  AGH odbywa się w czwartki o godzinie 15:00 w sali 304 w łączniku budynków A3-A4.

Strona internetowa

Seminarium - Operatory, algebry Banacha i falki

Seminarium pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Rudola, prof. AGH i dra Adama Wegerta odbywa się we środy o godz. 12:15 w sali  6.12 w budynku C-7. 

Strona internetowa

Seminarium Zespołu Matematyki Obliczeniowej i Analizy Dużych Zbiorów Danych

Seminarium pod kierunkiem dr hab. Anny Dudek, prof. AGH odbywa się we wtorki o godzinie 12:10 w sali 303 w łączniku budynków A3-A4.

Strona internetowa

Stopka