Seminarium - Analiza funkcjonalna stosowana

Seminarium pod kierunkiem prof. dra hab. Petru Cojuhariego i dra Jerzego B. Stochela odbywa się w środy o godzinie 14:15 w sali 304 w łączniku budynków A3-A4.

Strona internetowa

Seminarium kształcenia matematycznego

Seminarium pod kierunkiem dr hab. Anny K. Żeromskiej odbywa się w wybrane poniedziałki o godzinie 16:00 w sali 103 w łączniku budynków A3-A4.

Strona internetowa

Seminarium - Matematyka dyskretna

Seminarium pod kierunkiem dra hab. Jakuba Przybyły, prof. AGH odbywa się we wtorki o godzinie 12:45 w sali 103 w łączniku budynków A3-A4.

Strona internetowa

Seminarium - Nieliniowe równania różniczkowe: symetrie, ansatze, rozwiązania

Seminarium pod kierunkiem dra hab. Vsevoloda Vladimirova, prof. AGH i dra hab. Ivana Tsyfry, prof. nadzw. odbywa się w czwartki o godzinie 15:00 w sali 304 w łączniku budynków A3-A4.

Strona internetowa

Seminarium - Operatory, algebry Banacha i falki

Seminarium pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Rudola, prof. AGH i dra hab. Zygmunta Wronicza odbywa się w w środę w godzinach 10:00-11:30 w sali 2.4 w budynku B7.

Strona internetowa

Seminarium - Stabilność fal nieliniowych

Seminarium pod kierunkiem dr hab. Vsevoloda Vladimirova, prof. nadzw. i dr hab. Sergiusza Kużela, prof. nadzw. odbywa się w poniedziałki o godzinie 10:00 w sali 325 w budynku A4.

Strona internetowa

Seminarium - Statystyka Matematyczna

Seminarium pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Zbigniewa Szkutnika odbywa się w piątki o godzinie 12:00 - 13:30 w sali 303 w łączniku budynków A3-A4.

Strona internetowa

Seminarium - Układy dynamiczne

Seminarium pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Oprochy odbywa się we wtorki o godzinie 10:00 w sali 1.1 w budynku B-7.

Strona internetowa

Seminarium Zespołu Geometrii Różniczkowej

Seminarium pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Rybickiego odbywa się w środy o godzinie 8:50 w sali 28 w budynku B7.

Strona internetowa

Seminarium Zespołu Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych

Seminarium pod kierunkiem prof. dra hab. Bolesława Kacewicza odbywa się we wtorki o godzinie 12:00 w sali 303 w łączniku budynków A3-A4.

Strona internetowa