Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

„Diamentowa Kula" dla prof. dra hab. Stanisława Białasa

Trzy osoby w odświętnie ubrane w auli AGH

„Diamentowa Kula" dla prof. dra hab. Stanisława Białasa

Za nami Święto Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego. Jak co roku w programie obchodów znalazły się posiedzenia rad społecznych wydziałów oraz wydarzenia popularyzujące naukę, kulturę, sztukę i sport – wykłady, pokazy naukowe, wystawy, koncerty, rozmowy, debaty i spotkania z gośćmi specjalnymi.

Ważnym punktem obchodów święta była uroczystość, podczas której wręczone zostały: Nagroda im. prof. Antoniego Hoborskiego, Medal prof. Kazimierza Bartla oraz Artystyczna Gwiazda Hoborskiego.

Laureatem tegorocznej Nagrody im. prof. Antoniego Hoborskiego został prof. dr hab. Stanisław Białas, który był pierwszym dziekanem Wydziału Matematyki Stosowanej AGH w latach 1997–1999.

W okresie ponad czterdziestoletniej pracy zawodowej prof. Stanisław Białas łączył działalność naukową i dydaktyczną z intensywną działalnością organizacyjną. Profesor był m.in. dyrektorem Instytutu Matematyki AGH (1993–1997), kierownikiem Zakładu Zastosowań Matematyki, kierownikiem studiów podyplomowych Komputerowe systemy przetwarzania informacji.

Prof. Stanisław Białas przez wiele lat zasiadał w Senacie AGH, a od kilku lat jest członkiem Rady Seniorów. Na emeryturę przeszedł w roku 2006.

Nagroda im. Prof. Hoborskiego jest przyznawana za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z chemii, z fizyki i z matematyki, dla każdej z tych dziedzin raz na trzy lata.

2023 r. - nagroda z matematyki: prof. dr hab. Stanisław Białas

Stopka