Dziekan
dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH
telefon: +48 12 617 31 73
komórka: +48 605 448 980
e-mail: stochel@agh.edu.pl
A-4, I p., pok. 118

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr Tomasz Drwięga
telefon: +48 12 617 40 22
e-mail: drwiega@agh.edu.pl
A-4, V p., pok. 505a

 

 

 

Prodziekan ds. współpracy
dr inż. Jerzy Dzieża
telefon: +48 12 617 44 00
e-mail: dzieza@agh.edu.pl
B-7, I p., pok. 13

Prodziekan ds. nauki
dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH
telefon: +48 12 617 35 87
e-mail:
A-4, V, pok. 505c

 

 

Dyrektor administracyjny
mgr inż. Aleksandra Chomentowska
telefon: +48 12 617 35 68
komórka: +48 885 951 466
e-mail: achom@agh.edu.pl
A3-A4, III p., p. 302