Rada Dyscypliny Matematyka

przewodniczący Rady: prof. dr hab. Piotr Oprocha
zastępca przewodniczącego Rady: dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH

profesorowie i profesorowie Uczelni:

 • prof. dr hab. Janusz Brzdęk
 • dr hab. Rafał Kalinowski, prof. AGH
 • dr hab. Rafał Kapica, prof. AGH
 • dr hab. Marek Karaś, prof. AGH
 • dr hab. Piotr Kot, prof. AGH
 • dr hab. Sergiusz Kużel, prof. AGH
 • dr hab. Oleg Morozov, prof. AGH
 • dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH
 • dr hab. Jakub Przybyło, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik
 • dr hab. Andrzej Żak, prof. AGH

adiunkci i asystenci:

 • dr Grzegorz Guzik
 • dr Olena Karpel
 • dr Paweł Morkisz

doktoranci:

 • mgr Bartosz Majewski

kontakt: dr inż. Agata Ciuman-Krzemień