Uczelniane Kolegium Elektorów

Kadencja na lata 2020-2024:

 • dr hab. Sergiusz Kużel, prof. AGH
 • prof. dr hab. Piotr Oprocha
 • dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH
 • dr Anna Pudełko
 • dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH - zastępca przewodniczącego

Senat AGH

Kadencja na lata 2020-2024:

 • dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH
 • dr Anna Pudełko

Senacka Komisja ds. Kształcenia

Kadencja na lata 2020-2024:

 • dr Anna Pudełko

Senacka Komisja ds. Statutowo-Regulaminowych

Kadencja na lata 2020-2024:

 • dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH

Rektorska Komisja ds. Finansów

Kadencja na lata 2020-2024:

 • dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH - przewodniczący
 • prof. dr. hab. Piotr Oprocha - członek

Rada Seniorów

 • prof. dr hab. Stanisław Białas - pracownik emerytowany

Rektorska Komisja ds. Infrastruktury i Majątku

Kadencja 2020-2024:

 • dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH - członek

Komitet Doradczy ds. Współpracy ze Szkołami

 • dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH  - członek

Komisje dyscyplinarne

 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich – dr hab. Marek Karaś, prof. AGH
 • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów - dr Witold Majdak
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - dr hab. Kużel Sergiusz, prof. AGH
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów – dr hab.Krzysztof Rudol, prof. AGH

Rada Programowa Projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza

 •  dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH

Rada ds. kształcenia w dyscyplinach matematyka, nauki chemiczne oraz nauki fizyczne

 • dr hab. Krzysztof Rudol, prof. AGH - koordynator
 • dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH

Rada Biblioteczna

 • prof. dr hab. Piotr Oprocha

Zakładowa Komisja Pojednawcza przy AGH

 • dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH - przewodniczący

Jurorzy I etapu konkursu „DIAMENTY AGH” - kadencja 2020-2024

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik – przewodniczący
 • dr hab. Maciej Capiński
 • dr hab. Marek Karaś, prof. AGH
 • dr hab. Mariusz Meszka

Jury II etapu konkursu „DIAMENTY AGH” - kadencja 2020-2024

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik

Komitet Główny Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH"

 • dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH – przewodniczący
 • dr Marzenna Pytel-Kudela – z-ca przewodniczącego ds. matematyki
 • dr hab. Rafał Kalinowski, prof. AGH - członek
 • dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH - członek
 • dr Tomasz Drwięga - członek
 • mgr Olgierd Ślizień - członek

Komitet Organizacyjny konkursu „Zobaczyć Matematykę” w ramach Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH"

 • dr Witold Majdak – przewodniczący

Jury konkursu „Zobaczyć Matematykę” w ramach Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH"

 • dr Witold Majdak - przewodniczący
 • prof. dr hab. Piotr Oprocha - członek
 • dr Paweł Morkisz - członek
 • dr Anna Pudełko - członek
 • dr Tomasz Zabawa - członek

Rok Zerowy

 • dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH - pełnomocnik Rektora AGH ds. Roku Zerowego
 • dr Marzenna Pytel-Kudela – z-ca przewodniczącego

Komitet Organizacyjny Święta Nauk Ścisłych - Dni prof. Antoniego Hoborskiego

 • dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH – przewodniczący
 • mgr Olgierd Ślizień - członek