Pracownia komputerowa

Kierownik pracowni komputerowej:
mgr inż. Andrzej Janus
łącznik A3-A4, pok. 405a
tel.: (+48) 12 617 31 75
e-mail: ajanus@agh.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny:
Andrzej Kordylewski
łącznik A3-A4, pok. 405a
tel.: (+48) 12 617 31 75
e-mail: anko@awa.mat.agh.edu.pl