Kontakt

Wydział Matematyki Stosowanej AGH

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Sekretariat:
tel.: (+48) 12 617 35 86
tel.: (+48) 12 617 31 68
fax: (+48) 12 617 31 65
e-mail: wms@agh.edu.pl
Dziekanat:
tel.: (+48) 12 617 31 67
tel.: (+48) 12 617 33 73
tel.: (+48) 12 617 50 27
e-mail: dziekanat@mat.agh.edu.pl

Redakcja strony

Informacje i aktualizacje serwisu internetowego Wydziału Matematyki Stosowanej należy zgłaszać na adres: stronawms@agh.edu.pl.