Kontakt

Wydział Matematyki Stosowanej AGH

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Sekretariat:
tel.: (+48) 12 617 35 86
tel.: (+48) 12 617 31 68
e-mail: wms@agh.edu.pl
e-mail: biuroadm@mat.agh.edu.pl
Biuro administracyjne:
tel.: (+48) 12 617 35 68
tel.: (+48) 12 617 56 98
Rada Dyscypliny Naukowej Matematyka:
tel.: (+48) 12 617 56 97
Dziekanat:
tel.: (+48) 12 617 31 67
tel.: (+48) 12 617 33 73
tel.: (+48) 12 617 50 27
e-mail: dziekanat-wms@agh.edu.pl


Redakcja strony

Informacje i aktualizacje serwisu internetowego Wydziału Matematyki Stosowanej należy zgłaszać na adres: stronawms@agh.edu.pl