Kolegium Wydziału Matematyki Stosowanej

profesorowie i profesorowie Uczelni:

 • dr. hab. Jan P. Boroński, prof. AGH
 • prof. dr hab. Janusz Brzdęk
 • dr. hab. Rafał Kapica, prof. AGH
 • dr. hab. Piotr Kot, prof. AGH
 • dr. hab. Sergiusz Kużel, prof. AGH
 • dr. hab. Krzysztof Rudol, prof. AGH
 • prof. dr hab. Tomasz Rybicki
 • dr. hab. Andrzej Żak, prof. AGH
 • dr. hab. Anna Żeromska, prof. AGH

pozostali nauczyciele akademiccy:

 • dr Tomasz Drwięga
 • dr Grzegorz Guzik
 • dr Maria Malejki
 • dr Jerzy Stochel

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

 • mgr inż. Andrzej Janus

doktoranci:

 • mgr Natalia Wodka

studenci:

 • Tomasz Czech
 • Marcin Baranek        
 • Karolina Brażnikow

władze dziekańskie:

 • prof. dr hab. Piotr Oprocha, dziekan
 • dr Jolanta Golenia, prodziekan ds. studenckich
 • dr Anna Pudełko, prodziekan ds. kształcenia
 • dr hab. Jakub Przybyło, prof. AGH, prodziekan ds. nauki
 • dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH, prodziekan ds. współpracy

kierownicy katedr:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik, kierownik Katedry Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych
 • dr hab. Rafał Kalinowski, prof. AGH, kierownik Katedry Matematyki Dyskretnej
 • dr hab. Marek Karaś, prof. AGH, kierownik Katedry Matematyki Finansowej

dyrektor administracyjny:

 • mgr inż. Maciej Skiba