Kolegium Wydziału Matematyki Stosowanej

władze dziekańskie:

 • dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH, dziekan WMS
 • dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH, prodziekan ds. nauki
 • dr Tomasz Drwięga, prodziekan ds. studenckich i kształcenia
 • dr inż. Jerzy Dzieża, prodziekan ds. współpracy

profesorowie i profesorowie Uczelni:

 • prof. dr hab. Janusz Brzdęk
 • dr. hab. Rafał Kapica, prof. AGH
 • dr. hab. Piotr Kot, prof. AGH
 • dr. hab. Sergiusz Kużel, prof. AGH
 • dr. hab. Krzysztof Rudol, prof. AGH
 • prof. dr hab. Tomasz Rybicki
 • dr. hab. Andrzej Żak, prof. AGH
 • dr. hab. Anna Żeromska, prof. AGH

pozostali nauczyciele akademiccy:

 • dr Grzegorz Guzik
 • dr Ilona Michalik
 • dr Maria Malejki

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

 • mgr inż. Andrzej Janus

doktoranci:

 • mgr Patryk Sitko

studenci:

 • Natalia Kotrys
 • Filip Płatek
 • Adrian Wolski

kierownicy katedr:

 • prof. dr hab. Maciej Capiński, kierownik Katedry Równań Różniczkowych
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik, kierownik Katedry Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych
 • dr hab. Rafał Kalinowski, prof. AGH, kierownik Katedry Matematyki Dyskretnej
 • dr hab. Marek Karaś, prof. AGH, kierownik Katedry Matematyki Finansowej

dyrektor administracyjny:

 • mgr inż. Aleksandra Chomentowska