Biuro administracyjne Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

Łącznik A3-A4, p. 301
tel.: (+48) 12 617 31 68, (+48) 12 617 35 86
fax: (+48) 12 617 31 65
e-mail:biuroadm@mat.agh.edu.pl
e-mail: wms@agh.edu.pl
pon-pt: 9:00-15:00

Dyżur dziekana

Dziekan WMS dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 8:00 - 9:00 w łączniku A-3/A-4 w pok. 302b po ówczesnym umówieniu.

W celu umówienia prosimy o kontakt pod nr tel.: (+48)  12 617 56 98

Pracownicy administracyjni

Dyrektor administracyjny
mgr inż. Aleksandra Chomentowska
Łącznik A3-A4, p. 302b
telefon: +48 12 617 35 68
komórka: +48 885 951 466
e-mail: achom@agh.edu.pl

dr inż. Agata Ciuman-Krzemień
Łącznik A3-A4, p. 301
tel.: (+48) 12 617 56 97
e-mail: ciuman@agh.edu.pl

Marek Deszcz
Pawilon B-7, niski parter, pok. 01
tel.: (+48) 12 617 36 79
e-mail: mdeszcz@agh.edu.pl

mgr Paulina Fąfara - długotrwała nieobecność
Łącznik A3-A4, p. 302a
tel.: (+48)  12 617 56 98
e-mail:

mgr Lidia Lembas
Pawilon A4, p. 326
tel.: (+48) 12 88 8 46 48
e-mail: lembas@agh.edu.pl

mgr inż. Justyna Różkowska
Łącznik A3-A4, p. 302a
tel.: (+48) 12 617 34 26
e-mail: justynaroz@agh.edu.pl

Iwona Stęgowska
Łącznik A3-A4, p. 301
tel.: (+48) 12 617 31 68
e-mail: stegow@agh.edu.pl

mgr Olgierd Ślizień
Pawilon A4, p. 326
tel.: (+48) 12 617 57 38
e-mail: osl@agh.edu.pl

mgr Ewa Wczelik
- długotrwała nieobecność
Łącznik A3-A4, p. 302a
tel.: (+48) 12 617 35 68
e-mail: ewag@agh.edu.pl

Pracownicy gospodarczy

  • Beata Białoruska
  • Iwona Handzlik