Biuro administracyjne Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

Łącznik A3-A4, p. 301
tel.: (+48) 12 617 31 68, (+48) 12 617 35 86
fax: (+48) 12 617 31 65
e-mail:biuroadm@mat.agh.edu.pl
pon-pt: 9:00-15:00

Dyrektor administracyjny
mgr inż. Maciej Skiba
Łącznik A3-A4, p. 302a
tel.: (+48) 12 617 34  26
e-mail: mskiba@wms.mat.agh.edu.pl

Pracownicy administracyjni

mgr inż. Aleksandra Chomentowska
Łącznik A3-A4, p. 302a
tel.: (+48)  12 617 35 68
e-mail: achom@agh.edu.pl

dr inż. Agata Ciuman-Krzemień

Łącznik A3-A4, p. 301
tel.: (+48) 12 617 35 86
e-mail: ciuman@agh.edu.pl

mgr Paulina Fąfara
Łącznik A3-A4, p. 302a
tel.: (+48)  12 617 35 68
e-mail:

mgr Jolanta Lempart
Łącznik A3-A4, p. 302a
tel.: (+48)  12 617 35 68
e-mail: lempart@wms.agh.edu.pl

mgr inż. Karolina Maj
Łącznik A3-A4, p. 302a
tel.: (+48)  12 617 35 68
e-mail: kmaj@agh.edu.pl

Iwona Stęgowska
Łącznik A3-A4, p. 301
tel.: (+48) 12 617 31 68
e-mail: stegow@agh.edu.pl

mgr Olgierd Ślizień
A-4, p. 326
tel.: (+48) 12 617 46 48
e-mail: osl@agh.edu.pl

mgr Ewa Wczelik - długotrwała nieobecność
Łącznik A3-A4, p. 302a
tel.: (+48) 12 617 35 68
e-mail: ewag@agh.edu.pl

Obsługa techniczna

Marek Deszcz
Pawilon B-7
tel.: (+48) 12 617 36 79
e-mail: mdeszcz@wms.mat.agh.edu.pl

Pracownicy gospodarczy

  • Beata Białoruska
  • Iwona Handzlik