Studia Podyplomowe z Matematyki Finansowej: Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem

Celem studiów jest przedstawienie modeli i narzędzi matematycznych wspomagających decyzje osób zatrudnionych w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych czy dużych firmach w zakresie zarządzania ryzykiem oraz optymalizacji decyzji inwestycyjnych. Studia wymagają przygotowania matematycznego zawartego w programie studiów ekonomicznych i inżynierskich. Nacisk położony jest na zastosowania, a teoria jest prezentowana w minimalnym zakresie koniecznym do rozumienia i budowy modeli. Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoriów oraz laboratoriów komputerowych i obejmują 200 godz.

Strona internetowa

Studium Podyplomowe Zastosowań Informatyki

Celem Studium jest uzupełnianie wiedzy w zakresie informatyki absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli studia na kierunkach: nauk ścisłych, inżynierskich, ekonomicznych, przyrodniczych i innych.

Strona internetowa