Studia II stopnia

Harmonogramy:

UWAGA!

15 czerwca (wtorek) zajęcia odbywać się będą według rozkładu czwartkowego;             
16 czerwca (środa) zajęcia odbywać się będą według rozkładu piątkowego.