Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na WMS odbywają się bez wyboru specjalności, z tym że na około 1800 godzin zajęć, 30% z nich to zajęcia obieralne. Pozwala to każdemu studentowi studiów pierwszego stopnia przygotowanie się do podjęcia studiów drugiego stopnia w ramach jednej z sześciu specjalności oferowanych przez wydział (poprzez przemyślany wybór przedmiotów obieralnych).

Studia odbywają się według zamieszczonego poniżej planu studiów, kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata matematyki. Poza zaliczeniem wszystkich przedmiotów występujących w programie studiów obowiązkowe jest zaliczenie praktyki zawodowej, złożenie egzaminu licencjackiego, napisanie pracy licencjackiej i jej obrona (lista pytań na egzamin licencjacki).

Zajęciami na AGH są: wykłady (W), ćwiczenia audytoryjne (C), ćwiczenia laboratoryjne (L), konwersatoria, będące połączeniem wykładów i ćwiczeń audytoryjnych (K), zajęcia seminaryjne (C), lektoraty (C).