Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

  • Przewodniczący: Tomasz Czech
  • Zastępca Przewodniczącego: Kamil Bartocha
  • Członek Senatu AGH: Dawid Cioch
  • Delegaci do URSS AGH: Dawid Cioch, Tomasz Czech, Zuzanna Janusz
  • Członek Komisji Dyscyplinarnej: Tomasz Czech
  • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej: Zuzanna Kowalska
  • Członkowie Kolegium Wydziałowego: Marcin Baranek, Karolina Brażnikow, Tomasz Czech.

Adres e-mail: wms@samorzad.agh.edu.pl

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/WRSSWMS