Opłaty

Numery kont

Wydział Matematyki Stosowanej
Bank PKO S.A. O/Kraków   80 1240 4722 1111 0000 4851 3564
z dopiskiem: warunek z ............., studia: (*) ............., wydział: ............. ;
(*) należy podać czy wpłata dotyczy studiów stacjonarnych, czy niestacjonarnych.

Studium Języków Obcych
Bank PKO S.A. O/Kraków   96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH
Bank PEKAO S.A. Kraków   96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
z dopiskiem: ;warunek SWFiS, imię i nazwisko ;

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bank PEKAO S.A. Kraków   88 1240 4533 1111 0010 1854 5411
z dopiskiem ; warunek z ........ ; studenta WMS