Zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021

Ogłoszenie z dnia 25 września 2020 r.

Zajęcia z WF w nowym roku akademickim 2020/2021 będą prowadzone w trybie mieszanym tj. stacjonarnie w obiektach Uczelni oraz zdalnie jako „aktywności fizyczne” w formie krótkich instruktaży treningowych przesyłanych za pośrednictwem platformy UPeL.
•    Student, który nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych będzie zobowiązany zgłosić powód nieobecności na zajęciach prowadzącemu za pośrednictwem poczty elektronicznej i wówczas będzie miał możliwość pobrania „aktywności fizycznej” z UPeL, co pozwoli na uznanie obecności studenta na zajęciach z WF;
•    W przypadku tych wydziałów, które zdecydowały się na prowadzenie zajęć w nadchodzącym semestrze wyłącznie zdalnie studenci będą mogli:

  • zaliczyć zajęcia z WF na podstawie „aktywności fizycznej” dostępnej na platformie UPeL,
  • wziąć udział w zajęciach stacjonarnych w obiektach Uczelni w godzinach realizacji zajęć z WF zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć;

•    W zajęciach z WF będą mogli uczestniczyć wyłącznie studenci, którzy nie wykazują objawów chorobowych.

W celu przybliżenia zasad realizacji zajęć z WF w nadchodzącym semestrze, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH przygotuje stosowne informacje i komunikaty, z którymi studenci będą mieli obowiązek się zapoznać, oraz przeprowadzi zajęcia organizacyjne dla studentów.

Wszelkie indywidualne sprawy dotyczące zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego będzie rozstrzygał Dyrektor SWFiS lub działający z jego upoważnienia Zastępca ds. Dydaktycznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu http://www.swfis.agh.edu.pl.

Darmowe szkolenia online z certyfikatem – Stypendium Santander Tech Revolution In Finance-IE University

Termin aplikacji upływa 23 września br.