Sprawy studenckie

Obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów AGH online.

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH informuje o uruchomieniu szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów AGH w formie kursu online na platformie UPeL. Zapisy na kurs odbywają się od 1 marca 2021 od godz. 15:00 CET i potrwają do dnia 14 marca 2021 roku do godziny 23:59 CET a realizacja zajęć w ramach kursu, będzie możliwa od momentu zarejestrowania się do dnia 31 marca 2021 roku do godziny 23:59 CET. Szczegółowe informacje (Instrukcja kursu i link do logowania) umieszczone są pod adresem: www.bhp.agh.edu.pl/studenci/ Zgodnie z przyjętymi w AGH zasadami każdemu studentowi, który ukończył w latach ubiegłych szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w AGH, przysługuje możliwość przepisania szkolenia bez konieczności odbywania kursu. Szczegóły dotyczące przepisania znajdują się pod adresem: www.bhp.agh.edu.pl/studenci/

Przypominamy, że brak zaliczenia obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów AGH skutkuje brakiem awansu na kolejny semestr/rok studiów.