Przewód doktorski - mgr Jolanta Golenia

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 26.10.2004
Data nadania stopnia doktora: 18.11.2004
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Całkowalność w kwadraturach równań różniczkowych Riccatiego-Abela
Promotor: prof. dr hab. Anatolij Prykarpatsky
Recenzenci: prof. dr hab. Lech Górniewicz, prof. dr hab. Marian Malec, prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński