Przewód doktorski - mgr Daniel Synowiec

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 29.03.2011
Data nadania stopnia doktora: 21.04.2011
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Problem inwestora na rynku obligacji
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: dr hab. Szymon Peszat
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Capiński, prof. dr hab. Jacek Jakubowski