Postępowanie habilitacyjne – dr Paweł Przybyłowicz

Tytuł osiągnięcia naukowego: Optymalna aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych zwyczajnych - cykl publikacji
Jednostka przeprowadzająca postępowanie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej
Wniosek o przeprowadzenie postępowania: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Data wszczęcia postępowania: 09.04.2018
Data powołania komisji habilitacyjnej: 07.06.2018
Data uchwały komisji habilitacyjnej: 07.12.2018
Data uchwały Rady Wydziału: 24.01.2019
Uchwała Rady Wydziału: Tekst uchwały
Uzasadnienie uchwały Rady Wydziału: Uzasadnienie uchwały
Komisja habilitacyjna:    

  • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Andrzej Palczewski - Uniwersytet Warszawski
  • Sekretarz: dr hab. Jakub Przybyło - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Recenzent: dr hab. inz. Marcin Magdziarz, prof. nadzw. - Politechnika Wrocławska
  • Recenzent: prof. dr hab. Szymon Peszat - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Recenzent: prof. dr hab. Henryk Woźniakowski - Uniwersytet Warszawski
  • Członek komisji: dr hab. Paweł Woźny, prof. nadzw. - Uniwersytet Wrocławski
  • Członek komisji: prof. dr hab. Marek Capiński - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie