Postępowanie habilitacyjne – dr Monika Pilśniak

Tytuł osiągnięcia naukowego: Kolorowania przełamujące automorfizmy grafów
Jednostka przeprowadzająca postępowanie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej
Wniosek o przeprowadzenie postępowania: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Data wszczęcia postępowania: 17.08.2016
Data powołania komisji habilitacyjnej: 3.11.2016
Data uchwały komisji habilitacyjnej: 9.02.2017
Data uchwały Rady Wydziału: 16.03.2017
Uchwała Rady Wydziału: Tekst uchwały
Uzasadnienie uchwały Rady Wydziału: Uzasadnienie uchwały
Komisja habilitacyjna:    

  • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Paweł Idziak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Sekretarz komisji: dr hab. Andrzej Żak - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Recenzent: dr hab. Jakub Kozik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Recenzent: dr hab. Mariusz Grech - Uniwersytet Wrocławski
  • Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Ruciński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Członek komisji: dr hab. Łukasz Kowalik - Uniwersytet Warszawski
  • Członek komisji: dr hab. Piotr Oprocha - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie