Postępowanie habilitacyjne - dr Lech Pasicki

Tytuł osiągnięcia naukowego: "Metryczne" twierdzenia o punktach stałych; twierdzenia wariacyjne
Jednostka przeprowadzająca postępowanie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej
Wniosek o przeprowadzenie postępowania: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Data wszczęcia postępowania: 21.02.2017
Data powołania komisji habilitacyjnej: 11.05.2017
Data uchwały komisji habilitacyjnej: 5.09.2017
Data uchwały Rady Wydziału: 28.09.2017
Uchwała Rady Wydziału: Tekst uchwały
Uzasadnienie uchwały Rady Wydziału: Uzasadnienie uchwały
Komisja habilitacyjna:    

  • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Wojciech Kryszewski
  • Sekretarz komisji: dr hab. Maciej Capiński
  • Recenzent: prof. dr hab. Paweł Krupski
  • Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Goebel
  • Recenzent: prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski
  • Członek komisji: dr hab. Anna Pelczar-Barwacz
  • Członek komisji: prof. dr hab. Petru Cojuhari