Postępowanie habilitacyjne - dr Jerzy Stochel

Tytuł osiągnięcia naukowego: Operatory kompozycji, kreacji i anihilacji w przestrzeniach z jądrem reprodukującym i w przestrzeniach L^2
Jednostka przeprowadzająca postępowanie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej
Wniosek o przeprowadzenie postępowania: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Data wszczęcia postępowania: 29.04.2019
Data powołania komisji habilitacyjnej: 05.12.2019, 14.04.2020
Data uchwały komisji habilitacyjnej: 10.02.2021
Data uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka: 18.03.2021
Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka: Tekst uchwały
Uzasadnienie uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka:
Uzasadnienie uchwały
Komisja habilitacyjna:    

  • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Ryszard Szwarc - Uniwersytet Wrocławski
  • Sekretarz komisji: dr hab. Sergiusz Kużel, prof. uczelni - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Recenzent: dr hab. Jacek Zienkiewicz - Uniwersytet Wrocławski
  • Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz - Uniwersytet Warszawski
  • Recenzent: prof. dr hab. Marek Ptak - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Członek komisji: dr hab. Michał Jasiczak, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Członek komisji: dr hab. Krzysztof Rudol, prof. uczelni - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie