Postępowanie habilitacyjne - dr Jan Boroński

Tytuł osiągnięcia naukowego: Zastosowania metod granic odwrotnych w problematyce otwartej dynamiki topologicznej oraz topologii
Jednostka przeprowadzająca postępowanie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej
Wniosek o przeprowadzenie postępowania: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Data wszczęcia postępowania: 09.10.2018
Data powołania komisji habilitacyjnej: 10.01.2019
Data uchwały komisji habilitacyjnej: 06.06.2019
Data uchwały Rady Wydziału: 27.06.2019
Uchwała Rady Wydziału: Tekst uchwały
Uzasadnienie uchwały Rady Wydziału: Uzasadnienie uchwały
Komisja habilitacyjna:     

  • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Roman Srzednicki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Sekretarz: dr hab. Rafał Kapica - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Recenzent: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Recenzent: prof. dr hab. inz. Tomasz Downarowicz - Politechnika Wrocławska
  • Recenzent: prof. dr hab. Michał Misiurewicz - Indiana University - Purdue University, Indianapolis, USA
  • Członek komisji: dr hab. Dominik Kwietniak, prof. nadzw. - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Członek komisji: prof. dr hab. Tomasz Rybicki - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie