Postępowanie habilitacyjne – dr Jakub Przybyło

Tytuł osiągnięcia naukowego: Lokalnie i globalnie nieregularne kolorowania grafów
Jednostka przeprowadzająca postępowanie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej
Wniosek o przeprowadzenie postępowania: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Data wszczęcia postępowania: 18.08.2016
Data powołania komisji habilitacyjnej: 3.11.2016
Data uchwały komisji habilitacyjnej: 6.02.2017
Data uchwały Rady Wydziału: 16.02.2017
Uchwała Rady Wydziału: Tekst uchwały
Uzasadnienie uchwały Rady Wydziału: Uzasadnienie uchwały
Komisja habilitacyjna:    

  • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Tomasz Łuczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Sekretarz komisji: dr hab. Andrzej Żak - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Recenzent: dr hab. Mirosław Kowaluk - Uniwersytet Warszawski
  • Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz - Uniwersytet Wrocławski
  • Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Lonc - Politechnika Warszawska
  • Członek komisji: prof. dr hab. Michał Morayne - Politechnika Wrocławska
  • Członek komisji: dr hab. Piotr Oprocha - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie