Postępowanie habilitacyjne - dr Anna Dudek

Tytuł osiągnięcia naukowego: Metody resamplingowe dla procesów okresowych i prawie okresowych - cykl publikacji
Jednostka przeprowadzająca postępowanie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej
Wniosek o przeprowadzenie postępowania: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Data wszczęcia postępowania: 5.10.2017
Data powołania komisji habilitacyjnej: 11.01.2018
Data uchwały komisji habilitacyjnej: 11.04.2018
Data uchwały Rady Wydziału: 24.05.2018
Uchwała Rady Wydziału: Tekst uchwały
Uzasadnienie uchwały Rady Wydziału: Uzasadnienie uchwały
Komisja habilitacyjna:    

  • Przewodniczący komisji: Prof. dr hab. Jacek Wesołowski
  • Sekretarz komisji: Dr hab. Rafał Kapica
  • Recenzent: Dr hab. inż. Andrzej Makagon
  • Recenzent: Prof. dr hab. Tadeusz Bednarski
  • Recenzent: Prof. dr hab. Jan Mielniczuk
  • Członek komisji: Dr hab. Przemysław Matuła, prof. UMCS
  • Członek komisji: Prof. dr hab. Marek Capiński