Badania naukowe na Wydziale Matematyki Stosowanej

Na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH badania prowadzone są w ramach czterech katedr:

Do głównych działów matematyki, w których w AGH prowadzono badania w ostatnich latach należą:
·      Kombinatoryka, matematyka dyskretna i podstawy teoretyczne informatyki
·      Układy dynamiczne i teoria ergodyczna
·      Analiza numeryczna oraz złożoność obliczeniowa zadań ciągłych
·      Teoria operatorów i analiza funkcjonalna
·      Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
·      Równania różnicowe i funkcyjne
·      Statystyka, prawdopodobieństwo i procesy stochastyczne
·      Równania różniczkowe stochastyczne i ich numeryczna aproksymacja
·      Geometria i topologia
·      Zastosowania matematyki w naukach przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych
·      Rachunek wariacyjny, optymalizacja i teoria sterowania
·      Metody Monte Carlo i symulacje stochastyczne


Więcej szczegółów na temat zainteresowań naukowych matematyków WMS AGH dostarcza spis publikacji pracowników WMS, odbywające się na wydziale seminaria, a także konferencje, których Wydział Matematyki Stosowanej AGH jest organizatorem lub współorganizatorem.