Zasady rekrutacji na Wydziale Matematyki Stosowanej

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia (w tym na studia na kierunku matematyka) znajdują się na stronie kandydaci.agh.edu.pl.

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Dla absolwentów WMS AGH, w przypadku kontynuacji studiów na kierunku matematyka, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego) może być wynik egzaminu kierunkowego (licencjackiego) składanego na studiach pierwszego stopnia w tym samym roku. Absolwent chcąc poddać się rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego, musi złożyć poprzez system e-Rekrutacja własnoręcznie podpisane oświadczenie absolwenta AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego.

Pozostałe osoby i kandydaci spoza WMS przystępują do egzaminu wstępnego przeprowadzanego w terminach podanych w kalendarzu rekrutacji.  Zasady jego przeprowadzania są takie same, jak dla egzaminu licencjackiego.

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in. terminu egzaminu wstępnego, podawane są zarejestrowanym kandydatom poprzez system e-Rekrutacja.

Do pobrania Zestaw przykładowych zadań na egzamin wstępny.