Student Tomasz Bochacik zwycięzcą X olimpiady MathOpen

21 lutego 2019 roku w mieście Mohylew na Białorusi odbyła się dziesiąta olimpiada matematyczna MathOpen na Uniwersytecie Białorusko-Rosyjskim, której zwycięzcą został student piątego roku matematyki WMS - Tomasz Bochacik. W konkursie poza Tomkiem udział wzięli Łukasz Stępień oraz Łukasz Kaczmarczyk, a ich opiekunem był dr Paweł Morkisz.

III Studencka Konferencja Nauk Ścisłych

14 listopada br w ramach Święta Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego odbyła się III edycja Studenckiej Konferencji Nauk Ścisłych.

Konferencję rozpoczął wykład dr. Michała Góry pt. „Zaskakujące właściwości wielomianów stabilnych", a następnie odbył się konkurs referatów studentów i doktorantów, w którym WMS reprezentowali doktorantka Natalia Czyżewska i doktorant Tomasz Bochacik.

Referat Tomasza Bochacika znalazł się wśród trzech wystąpień, którym ex aequo przyznano pierwszą nagrodę w ramach sesji nauk fizycznych, matematycznych i informatycznych. Nagrodzony referat o tytule „Randomizowany algorytm Rungego-Kutty" opierał się na wynikach uzyskanych wspólnie z dr. hab. Pawłem Przybyłowiczem, prof. AGH, dr. Pawłem Morkiszem i dr. Maciejem Goćwinem.