Postępowania w toku

Obecnie nie są prowadzone

Postępowania zakończone

dr Jan Boroński
Tytuł osiągnięcia naukowego: Zastosowania metod granic odwrotnych w problematyce otwartej dynamiki topologicznej oraz topologii
Szczegóły postępowania

dr Anna Dudek
Tytuł osiągnięcia naukowego: Metody resamplingowe dla procesów okresowych i prawie okresowych - cykl publikacji
Szczegóły postępowania

dr Lech Pasicki
Tytuł osiągnięcia naukowego: "Metryczne" twierdzenia o punktach stałych; twierdzenia wariacyjne
Szczegóły postępowania

dr Monika Pilśniak
Tytuł osiągnięcia naukowego: Kolorowania przełamujące automorfizmy grafów
Szczegóły postępowania

dr Jakub Przybyło
Tytuł osiągnięcia naukowego: Lokalnie i globalnie nieregularne kolorowania grafów
Szczegóły postępowania

dr Paweł Przybyłowicz
Tytuł osiągnięcia naukowego: Optymalna aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych zwyczajnych - cykl publikacji
Szczegóły postępowania

dr Jerzy Stochel
Tytuł osiągnięcia naukowego: Operatory kompozycji, kreacji i anihilacji w przestrzeniach z jądrem reprodukującym i w przestrzeniach L^2
Szczegóły postępowania