Informacje o konkursach i grantach:

Projekty badawcze realizowane przez pracowników WMS:

Limit sets of discrete dynamical systems - LISEDIDYS

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Oprocha
Źródło finansowania: EU grant
Program: Horizon 2020 (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships)
Czas realizacji: 01.06.2020 - 30.11.2021

Topologiczne i Dynamiczne Własności w Parametrycznych Rodzinach Atraktorów Niehiperbolicznych: Metody Granic Odwrotnych

Kierownik projektu: dr hab. Jan P. Boroński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: SONATA BIS
Czas realizacji: 2020-2025
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Topologiczne dowody dyfuzji w układach dynamicznych

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Capiński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2019-2022
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Międzynarodowy wspólny projekt AGH-NVIDIA dotyczący konstrukcji i analizy algorytmów numerycznych oraz ich wydajnej implementacji na kartach GPU NVIDIA

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Przybyłowicz
Czas realizacji: 07.2019–12.2021

Statistical Analysis of Nonstationary Signals: High Dimensional Models Beyond Second-Order Statistics

Kierownik projektu: dr hab. Anna Dudek
Źródło finansowania: King Abdullah University of Science and Technology's Competitive Research Grant

Efektywne algorytmy numeryczne dla problemów aproksymacji funkcji oraz rozwiązywania równań różniczkowych i równań różniczkowych stochastycznych oraz ich implementacji na procesorach graficznych

Opiekuni naukowi: dr hab. Paweł Przybyłowicz, dr Paweł Morkisz
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Projekt: Najlepsi z najlepszych! 4.0.
Czas realizacji: 06.2019–06.2020

Układy dynamiczne Cantora i ich klasyfikacja

Kierownik projektu: dr Olena Karpel
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: SONATA

Dyfuzja Arnolda w ograniczonym problemie trzech ciał

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Capiński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2017-2019
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Symmetry Breaking in Graphs

Kierownik projektu: dr hab. Monika Pilśniak
Źródło finansowania: Österreichische Austauschdienst
Program: Austria-Poland Project of Cooperation A/8-PL/DWM.WKE.183.109.2016
Czas realizacji: 2017-2019

Jednorodność i Minimalność w Przestrzeniach Zwartych

Kierownik projektu: dr Jan P. Boroński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: SONATA
Czas realizacji: 2016-2019
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Dynamika na zbiorze Cantora, odwzorowania odcinka i mieszanie

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Oprocha
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2016-2019
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Addytywne kolorowania grafów

Kierownik projektu: dr hab. Jakub Przybyło
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2015-2018
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Osobliwości i szum, a złożoność informacyjna

Kierownik projektu: Paweł Morkisz
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: PRELUDIUM
Czas realizacji: 2015-2017
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Individual Fellowships (IF)

Kierownik projektu: dr Anna Dudek
Źródło finansowania: EU grant nr 655394 - ResMet
Czas realizacji: 2015-2017

Projekt francusko-polski GraphPar nr PICS CNRS 2013 dotyczący badań w teorii grafów

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Woźniak
Źródło finansowania: Centre National de la Recherche Scientifique
Czas realizacji: 2014-2016

Nieregularność i kolorowanie grafów

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Woźniak
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS 5
Czas realizacji: 2013-2017
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Etykietowanie i dekompozycje grafów

Kierownik projektu: dr Sylwia Cichacz-Przeniosło
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: SONATA
Czas realizacji: 2011-2014
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Śledzenie pseudo-orbit, mieszanie i chaos

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Oprocha
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2012-2014
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Dyfuzja w układach hamiltonowskich

Kierownik projektu: dr Maciej Capiński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2013-2016
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

SIREN Signal Reconstruction in Event-Driven Signal Processing

Kierownik projektu: mgr Anna Gryboś
Źródło finansowania: Fundusz Małych Grantów
Program: Program Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej
Czas realizacji: 2013-2015

Efektywne ogólne metody liniowe dla równań różniczkowych zwyczajnych

Kierownik projektu: dr Michał Braś
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: PRELUDIUM
Czas realizacji: 2011-2014
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Kolorowania grafów rozróżniające wierzchołki

Kierownik projektu: dr hab. Jakub Przybyło
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: SONATA
Czas realizacji: 2011-2014
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Strukturalne własności systemów trójek

Kierownik projektu: dr Mariusz Meszka
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Czas realizacji: 2011-2013
Więcej informacji: Strona internetowa NCN

Pakowania, rozkłady i kolorowania grafów

Kierownik projektu: dr Monika Pilśniak
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Czas realizacji: 2007-2010
Numer N201 1257/33

Problemy strukturalne teorii grafów

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Wożniak
Źródło finansowania: KBN
Czas realizacji: 2000-2002
Numer: P03A 016 18