Przewód doktorski - mgr Wojciech Wideł

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.11.2015
Data obrony pracy doktorskiej: 20.04.2017
Data nadania stopnia doktora: 25.05.2017
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Praca doktorska: "Podgrafy ciężkie i pancykliczność grafów" (streszczenie)
Promotor: prof. dr hab. A. Paweł Wojda (AGH)
Recenzenci: prof. Ingo Schiermeyer (Technische Universitat Bergakademie Freiberg, Germany) - recenzja
dr hab. Halina Bielak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - recenzja