Przewód doktorski - mgr Wojciech Rzeszut

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.09.2015
Data obrony pracy doktorskiej:    
Data nadania stopnia doktora:    
Uczelnia nadająca stopień
: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Praca doktorska: "Symetrie Liego-Baecklunda równań różniczkowych zwyczajnych i ich zastosowanie do nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych"
Promotor: dr hab. I. Tsyfra (AGH)
Recenzenci: