Przewód doktorski - mgr Wacław Frydrych

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 3.06.2004
Data nadania stopnia doktora: 17.06.2004
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Ścieżki i cykle w grafach bez K(1,3)    
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Skupień
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki, prof. dr hab. A. Paweł Wojda, prof. Zdenek Ryjáček